Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình ông bà Hùng Mận thông báo tin buồn

Chủ nhật, 11/02/2024 | 13:24
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ của chúng tôi là cụ Lê Thị Khái, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1943, Quê quán: Quảng Ninh. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần hồi 10:30 ngày 10 tháng 02 năm 2024 (tức ngày 01 tháng 01 Âm lịch). Hưởng thọ: 82 tuổi.

Lễ khâm niệm vào hồi: 14:30 ngày 12 tháng 02 năm 2024 (tức ngày 03 tháng 01 Âm lịch)
Lễ viếng vào hồi: 14:30 ngày 12 tháng 02 năm 2024

Lễ truy điệu vào hồi: 6:30 ngày 13 tháng 02 năm 2024

Lễ tiễn đưa vào hồi: 7:00 ngày 13 tháng 02 năm 2024

An táng tại nghĩa trang thôn Hoành Mô.  

Vậy gia đình chúng tôi trân trọng kính báo!

Thay mặt gia đình: 

Trưởng namHoàng Văn Hùng

Con dâu trưởng: Trần Thị Mận.