Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình ông bà Chi Mịnh báo tin buồn

Thứ bảy, 06/04/2024 | 04:31
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ của chúng tôi là cụ Vũ Thị Vền, sinh năm 1934, Quê quán: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần hồi 23:40 ngày 5 tháng 04 năm 2024 (tức ngày 27 tháng 02 Âm lịch). Hưởng thọ: 91 tuổi.

Lễ nhập quan vào hồi: 08:00 ngày 6 tháng 04 năm 2024 (tức ngày 28 tháng 02 Âm lịch)

Lễ viếng vào hồi: 10:00 ngày 6 tháng 04 năm 2024

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi: 7:00 ngày 07  tháng 03 năm 2024

An táng tại nghĩa trang quê nhà.  

Vậy gia đình chúng tôi trân trọng kính báo!

Thay mặt gia đình:

Trưởng nam: Vũ Văn Nhâm

Thứ nam: Vũ Văn Lâm

Thứ nữ: Vũ Thị Hồng Mịnh

Rể thứ: Bùi Anh Chi.