Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình chị Vũ Thị Hồng Hạnh báo tin buồn

Chủ nhật, 12/07/2020 | 19:22
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Chồng, cha chúng tôi là ông: Lê Thanh Thủy; Sinh ngày 12/9/1968; Quê quán: Nghi trường -  Nghi lộc -  Nghệ an; Tạ thế ngày 12/7/2020 (tức ngày 22/5 Âm lịch); Hưởng dương: 53 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức  vào hồi 8h sáng ngày 13/7. Lễ an tang vào hồi 9h sáng ngày 14/7 (tức ngày 24/5 Âm lịch) tại Nghĩa trang quê nhà.

Quả phụ: Vũ Thị Hồng Hạnh

Trưởng Nam: Lê Hoài Nam.