Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình bà Nguyễn Thị Vân (Vân Thu) báo tin buồn

Thứ ba, 03/03/2020 | 08:58
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.

Anh Lê Viết Thu, sinh ngày 04/10/1968. Đã từ trần vào hồi 03 giờ 30, ngày 03/03/2020 (tức ngày 10 tháng 02 năm Canh Tý), hưởng dương 53 tuổi.

Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 15 giờ, ngày 04/03/2020. Tại nhà hỏa táng Tairova, Odessa.

Vậy gia đình chúng tôi trân trọng kính báo!

Thay mặt gia đình:

Quả phụ: Nguyễn thị Vân