Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình anh chị Nguyễn Doãn Anh, Vũ Thị Vân thông báo tin buồn

Thứ tư, 02/01/2019 | 10:12
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin!

Bố của chúng tôi: Ông Nguyễn Doãn Châu - sinh ngày 15/09/1950, quê quán: Diễn Đoài - Diễn Châu - Nghệ An, đã từ trần vào ngày 02/01/2019 tức ngày 27/11 Âm lịch, hưởng thọ 69 tuổi.

Lễ an táng vào lúc 17h00" cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà: Diễn Đoài - Diễn Châu - Nghệ An.

Vậy gia đình chúng tôi xin trân trọng kính báo!

Thay mặt gia đình:

Con trai trưởng: Nguyễn Doãn Anh