Người Việt Odessa
Báo Tin

ĐU BP - BCH Hội và gia đình ông Nguyễn Văn Huấn báo tin buồn

Thứ sáu, 08/12/2023 | 12:38
ĐU BP, BCH Hội Người VN tỉnh Odesa, Ban quản trị Làng Sen và gia đình ông Nguyễn Văn Huấn, vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Văn Huấn, sinh ngày 18/05/1963, quê quán: Hà Tây, nguyên cựu công nhân nhà máy giày da Odesa; Trưởng tòa nhà 2 Khu đô thị Làng Sen; Đảng viên, Hội viên Hội người VN tỉnh Odesa.