Người Việt Odessa
Báo Tin

Danh sách ủng hộ Quỹ phòng chống và bếp ăn bệnh nhân của Làng Sen

Chủ nhật, 20/09/2020 | 15:22
Khi dịch bệnh vừa bùng phát tại Làng Sen đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức Hội, Đoàn cùng sự tương thân tương ái của bà con trong cộng đồng. Dưới đây là danh sách ủng hộ:

1 Quỹ từ thiện T.P Odessa 10,000gr
2 Nhóm Admin 5,000gr
3 Gđ Hiểu Hương 3,000gr
4 Gđ Trường Huệ 100$
5 Nhóm FB "tương trợ người Việt Ukraina 2,000 gr
5 Gđ Hùng Mơ 2,000
6 Gđ Văn Hương 2,000
7 Gđ Dũng Tâm 2,000
8 Gđ Đông Thái 2,000
9 Gđ Môn Hiền 2,000
10 Gđ Tú Hoà 2,000
11 Gđ Hữu Phiến 1,500gr
12 Gđ Vĩnh Hằng 1,500gr
13 Gđ Sinh Thanh 1,000
14 Gđ Ngà Nga 1,000
15 Gđ Đăng Hoài 1,000
16 Gđ Hiệp Hồng 1,000
17 Gđ Hiệp Hạnh 1,000
18 Gđ Sơn Hoa 1,000
19 Gđ Phóng Huế 1,000
20 Gđ Huân Trang 1,000
21 Gđ Tuấn Thu 1,000
22 Gđ Dần Én 1,000
23 Gđ Oanh Thuý 1,000
24 Gđ Phúc Vân 1,000
25 Gđ Trình Kiều 1,000gr
26 Gđ Án Hương 1,000
27 Gđ Triều Hiên 1,000
28 Gđ Tiến Huế 1,000
29 Gđ Vượng Liên 1,000
30 Gđ Phú Oanh 1,000
31 Gđ Hoan Hương 1,000
32 Gđ Bằng Hương 1,000
33 Gđ Trung Hồng 1,000
34 Gđ Dự Thanh 1,000
35 Gđ Liễn Hảo 1,000
36 Gđ Quý Hoa 1,000
37 Gđ Sự Tho 1,000
38 Gđ Minh Hương 1,000
39 Gđ Hoa Mạnh 1,000
40 Gđ Hải Phương 1,000
41 Gđ Tý Dung 1,000
42 Gđ Lương Dung 1,000
43 Gđ Duy Tường 1,000
44 Gđ Dũng Lan Anh 1,000
45 Gđ Thuỳ Xuân 1,000
46 Gđ Hải Nhung 1,000
47 Gđ Tuỳ Soa 1,000
48 Gđ Toán Hường 1,000
49 Gđ Dũng Chiến 1,000
50 Gđ Tuấn Ngoan 1,000
51 Gđ Minh Tuyên 1,000
52 Gđ Nam Lộc 1,000
53 Gđ Tiến My 1,000
54 Gđ Phan Quyết 1,000
55 Gđ Nga Thường 1,000
56 Gđ Tùng Dung 1,000
57 Gđ Anh Vân 1,000
58 Gđ Lan Thục 1,000
59 Gđ Quy Tính 1,000
60 Gđ Quang Hiền 1,000
61 Gđ Thành Hương 1,000
62 Gđ Trí Hoa 1,000
63 Gđ Lâm Nga 1,000
64 Gđ Nghĩa Khuyên 1,000
65 Gđ Hà Hoà 1,000
66 Gđ Tuấn Hảo 1,000
67 Gđ Tỉnh Ngọc 1,000
68 Gđ Tâm Huyên 1,000
69 Gđ Liêm Chuyên 1,000
70 Gđ Sơn Hiền 1,000
71 Gđ Tuấn Giang 1,000
72 Gđ Quyết Nghiên 1,000
73 Gđ Long Xuân kv 1,000
74 Gđ Cốc Hợi 1,000
75 Gđ Hoa Sơn 1,000
76 Gđ Trường Thơm 500
77 Gđ Thới Duyên 500
78 Gđ Trình Hương 500
79 Gđ Kiên Quyên 500
80 Gđ Tuấn Vân cô giáo 500
81 Gđ Cường Hoa 500
82 Gđ Chương Quy 500
83 Gđ Khánh Vân 500
84 Gđ Chung Nhung 500
85 Gđ Long Duyên 500
86 Gđ Chị Đoàn 500
87 Gđ Lộc Hương 500
88 Gđ Quân Liên 500
89 Gđ Chiến Tú 500
90 Gđ Đức Mai 500
91 Gđ Hải Huyền 500
92 Gđ Anh Hiếu 500
93 Gđ Bắc Lương 500
94 Gđ Hoà Xuân 500
95 Gđ Nam Huyền 500
96 Gđ Huyền Quang 500
97 Gđ Thanh Tiến 500
98 Điền Nam 500
99 Gđ Trường Còi 500
100 Gđ Dũng Hiền 500
101 Gđ Cường Hào 500
102 Chị Oanh già 500
103 Gđ Bảo Sáng 500
104 Gđ Cường Nhàn 500
105 Gđ Hoàn Hương 500
106 Gđ Dương Huyền 500
107 Gđ Mạnh Ngọc 500
108 Gđ Đức Anh Phương 500
109 Gđ Quang Hói 500
110 Gđ Vững Hoài 500
111 Gđ Luyện Liên 500
112 Gđ Quyết Nhàn 500
113 Gđ Quy Hồng Anh 500
114 Gđ Vân Anh Vũ 500
115 Gđ Sơn Bích 500
116 Gđ Ngọc Toại 500
117 Gđ Trần Chung 500
118 Gđ Tâm Tóc 500
119 Anh Hùng hầm ngầm 500
120 Gđ Cầm Hoài 500
121 Anh Mạnh bán thịt 500
122 Gđ An Phương 500
123 Gđ Chỉnh Nhung 500
124 Chị Thơ hầm ngầm 500
125 Gđ Sơn Thảo 500
126 Gđ Nghị Lan Anh 500
127 Gđ Long Tuyền 500
128 Gđ Hoan Huế 500
129 Gđ Huy Hoa 500
130 Gđ Kiên Hằng 500
131 Gđ Chúc Đô 500
132 Gđ Tân Huyền 500
133 Gđ Long Hoà 500.
134 Gđ Phái Yến. 1000

Tổng Số tiền ủng hộ 131,000gr và 100$.
Xin chân thành cảm ơn tới tập thể, các gia đình, đã đoàn kết nhiệt tình, chung tay chia sẻ ủng hộ tinh thần và vật chất, Chúc bà con Làng Sen và mọi người có thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an, vượt qua chiến thắng bệnh Covid-19.

TM BQT

Nguyễn văn Sinh