Người Việt Odessa
Báo Tin

Danh sách khen thưởng học sinh giỏi Năm học 2017-2018

Thứ bảy, 25/08/2018 | 09:17
Công tác khuyến học, khuyến tài là một hoạt động thường niên được ưu tiên hàng đầu, năm nay nhân dịp Quốc khánh 02/9, ĐSQ, Hội NVN tỉnh Odessa quyết định khen thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập và trao giấy khen nhân dịp Tết Trung Thu tại các đơn vị.

 A-Bằng khen của ĐSQ Việt Nam tại Ucraina

1. Dương Minh Huyền, học sinh lớp 9 trường chuyên Riselevski Lyseum.

 Con ông bà Dương Văn Trình và Phạm Hương Mai, Hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa thuộc chi hội Lvov.

Đã đạt thành tích:

- giải III olimpic toàn Ucraina môn Toán giành cho các nhà toán học trẻ

- Bằng đỏ kỳ thi Tin học “Bebras 2017”

- Bằng đỏ kỳ thi Vật lý “Levenhia 2018”

- Bằng đỏ kỳ thi Toán “Kenguru 2018”

2. Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 11 trường phổ thông số 69.

Con ông Nguyễn Trung Hải và bà Nguyễn Mai Phương Luyến, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa thuộc chi hội Staritskogo

Đã đạt thành tích:

- Giải II olimpic toàn Ucraina môn tiếng Anh

- Giải I olimpic cấp thành phố môn tiếng Nga

- Giải III cấp thành phố kỳ thi MAN môn tiếng Anh

- Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

B-Bằng khen Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

1. Ngô Minh Anh, con ông Ngô Minh Hiếu và bà Nguyễn Thu Nga, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa thuộc chi hội KVA

Đạt thành tích:

- Giải II toàn Ucraina cuộc thi KARATE nội dung Kata (biểu diễn quyền) dành cho hạng từ  6 đến 9 tuổi

- Giải III toàn Ucraina cuộc thi KARATE nội dung Kumite (đối kháng) dành cho hạng từ 6 đến 7 tuổi.

2. Nguyễn Khắc Đức Giang, học sinh lớp 9 trường chuyên Riselevski Lyseum, con ông bà Nguyễn Khắc Đức và Ngô Thị Oanh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, thuộc chi hội Lvov.

Đạt thành tích:

- Giải III olimpic thành phố môn Tiếng Anh

C-Giấy khen Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

  • Chi hội Lvov

1. Nguyễn Huyền Diệu, học sinh lớp 8 trường phổ thông “Krok”. Con ông Nguyễn Như Mạnh và bà Đỗ Thị Thu Huyền, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

2. Nguyễn Linh Đan, học sinh lớp 8 trường phổ thông “ Krok”. Con ông Nguyễn Văn Hùng và bà Tachiana Ulyakina, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

3. Nguyễn Đức Đăng, học sinh lớp 4 trường phổ thông“ Krok”. Con ông Nguyễn Khắc Đức và bà Ngô Thị Kim Oanh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

4. Pham Trâm Anh, học sinh lớp 4 trường phổ thông Gimnazia số 6. Con ông bà Phạm Ngọc Êm và bà Trần Thị Phước Lộc, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

  • Chi hội Staritskogo

1. Đỗ Đặng Hà Mi, học sinh lớp 7 trường phổ thông số 5.

Con ông Đỗ Văn Mậu và bà Đặng Thị Hạnh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018.

2. Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 7 trường phổ thông chuyên anh số 69.

Con ông Nguyễn Trung Hải và bà Nguyễn Mai Phương Luyến, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

3. Trần Tuấn Đạt, học sinh lớp 8 trường phổ thông số 69.

Con ông Trần Sách Hưng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

4. Nguyễn Minh Bảo Ngọc, học sinh lớp 5 trường phổ thông trung học tư thục "Черноморский".

Con ông bà Nguyễn Đăng Thái và Nguyễn Thị Tình, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

5. Lê Hoàng Nam, học sinh lớp 4 trường phổ thông cơ sở số 5. Con ông bà Lê Đức Việt, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

6. Nguyễn Vũ An Thi, học sinh lớp 1 trường Phổ thông số 35. Con ông Nguyễn Sỹ Quân và bà Vũ Thị An Bình, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

7. Nguyễn Vũ Quỳnh Chi, con ông Nguyễn Sỹ Quân và bà Vũ Thị An Bình, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Đã đoạt học bổng đại học trong kỳ thi đại học 2017-2018.

  • Chi hội Kva

1. Nguyễn Sỹ Sang, học sinh lớp 2 trường PTCS Tư thục “NARNHIA” con ông Nguyễn Sỹ Xuân và bà Hà Thị Ngà, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

2. Phan Quỳnh Trang học sinh lớp 2, trường PTCS số 68.

Con ông Phan Đức Hòe và bà Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

3. Phan Quỳnh Anh học sinh lớp 5, trường PTCS số 68.

Con ông Phan Đức Hòe và bà Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

  • Chi hội Làng Sen

1. Tô Tiến Vũ, học sinh lớp 7 trường phổ thông số 111, con ông Tô Văn Hoan và bà Phạm Thị Huế, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

2. Đặng Văn Quân, học sinh lớp 8 trường phổ thông số 111. Con ông bà Đặng Văn Điền và bà NguyễnThị Nam, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

3. Nguyễn Thịnh Đạt, học sinh lớp 7 trường phổ thông số 111. Con ông Nguyễn Đức Phúc và bà Trần Thị Vân, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

4. Phan Yến Nhi, học sinh lớp 7 trường phổ thông số 111.

Con ông Phan Mạnh Tuyên và bà Vũ Thị Minh hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

5. Phạm Khánh Huyền, học sinh lớp 4 trường phổ thông số 111.

Con ông bà Phạm Văn Toán và Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018.

6. Dương Thùy Linh, học sinh lớp 6 trường phổ thông số 111. Con ông Dương Văn Lâm và Vũ Thị Nga, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

7. Dương Hà Linh, học sinh lớp 8 trường phổ thông số 111.

 Con ông Dương Văn Lâm và Vũ Thị Nga, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

8. Nguyễn Duy Hưng, học sinh lớp 9 trường phổ thông số 60. Con ông Nguyễn Văn Hữu và Phạm Thị Phiến, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

9. Đinh Tâm Đan, học sinh lớp 4 trường phổ thông số 119.

Con ông Đinh Công Hiệp và bà Trương Thúy Hạnh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018.

10. Nguyễn Hoàng Tuấn, học sinh lớp 4 trường phổ thông số 119.

Con ông bà Nguyễn Hoàng Hà và Trần Thị Hòa, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

  • Chi hội 7 Samuraev

1. Lương Thu Hằng, học sinh lớp 6 trường phổ thông số 5.

Con ông Lương Đức Quân và bà Nguyễn Thị Chung, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

2. Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 3 trường phổ thông số 111, con ông Bùi Văn Tiến và bà Tạ Thị Chinh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

3. Thái Nguyễn Hồng Phúc, học sinh lớp 10 trường phổ thông số 5.

Con ông Thái Đình Trang và bà Nguyễn Thị Bích Hồng, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: giải III vòng chung kết Olimpic môn toán cấp quận

4. Hồ Quang Hưng, học sinh lớp 7 trường phổ thông số 50.

Con ông Hồ Quốc Việt và bà Nguyễn Thị Phượng, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

5. Hồ Nguyễn Diệp Chi, học sinh lớp 5 trường phổ thông số 50. Con ông Hồ Quốc Việt và bà Nguyễn Thị Phượng, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2017-2018

Ban khen thưởng Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa