Người Việt Odessa
Báo Tin

Công điện của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ ba, 19/10/2021 | 00:46
Triển khai thực hiện Kết luận số 12 – KL / TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc rà soát lại toàn bộ chủ trương, chính sách , pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước VNVNONN đã xây dựng xong phẩm mềm “Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan”

Phần mềm được đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban: https://scov.gov.vn/?page=Survey.info

Ngày 23/10/2021, Ủy ban sẽ tổ chức “Lễ ra mắt trang thông tin điện tử của UBNVNVNONN và phát động Chương trình Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan” do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước VNVNONN Phạm Quang Hiệu chủ trì. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Facebook của Ủy ban Nhà nước về NVNONN. 

Để đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài có thể tiếp cận chương trình khảo sát và đóng góp ý kiến về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan, Ủy ban trân trọng đề nghị các cơ quan đại diện giúp: 

1. Kết nối link và banner phần mềm khảo sát trên trang thông tin điện tử của Cơ quan đại diện trước ngày 20/10/2021. (Liên hệ để nhận banner thông qua đức Nguyễn Tiến Dũng, Viber: 0912 798 979; email: tiendung9280@gmail.com ). 

2. Thông báo rộng rãi tới các cá nhân, Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để tham gia khảo sát theo đường link trên. 

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài