Người Việt Odessa
Báo Tin

Ban quản trị Làng Sen thông báo mời họp

Thứ năm, 07/12/2017 | 10:27

Ban quản trị Làng Sen xin trân trọng kính mời chủ căn hộ và toàn thể bà con đang sinh sống tại làng tham dự cuộc họp với chi tiết như sau:

Thời gian: 17 giờ 00 (thứ sáu) ngày 8/12/2017

Địa điểm: Văn phòng Hội

Nội dung: Xin ý kiến bà con về việc củng cố an ninh của làng và bàn việc đón Tết 2018

Chúng tôi kính mong bà con có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng thông báo!

  Trưởng ban

 Đỗ Xuân Văn