Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo của Ban liên lạc nhà máy giày-da

Thứ bảy, 03/06/2017 | 12:48
Thông báo của Ban liên lạc nhà máy giày-da về thời gian và địa điểm buổi gặp mặt thường niên.

Vào lúc 17 giờ ngày 29/5/2017, tại Văn phòng Hội, Ban liên lạc (BLL) nhà máy giày-da Odessa đã họp và nhất trí nội dung chính năm nay - kỷ niệm 29 năm ngày đầu đặt chân tới nhà máy giày - da TP Odessa, chỉ giao lưu nội bộ và tập trung chính cho công tác chuẩn bị sang năm kỷ niệm tròn 30 năm. Vậy kính mời toàn thể Anh chị em đã từng làm việc tại nhà máy giày-da ở khắp mọi miền, đăng ký tham dự buổi “Gặp mặt thường niên, giày-da Odessa” được tổ chức vào lúc 12h30 ngày 23/6/2017, tại nhà hàng Hương Sen với xuất ăn là 600 gr. Mọi liên hệ xin theo các số điện thoại sau đây:

- Trưởng BLL: ông Trương Văn Hùng: +380675586666
- Phó BLL: bà Nguyễn Thị Đình: +380975909666

- Làng Sen: ông Nguyễn Văn Sinh: +380974754527
                  Ông Nguyễn Doãn Liễn: +380677825888
- Khu Kva: ông Nguyễn Văn Thủy: +380674841047
                 Ông Nguyễn Văn Long: +380989686868
- Khu Sorsa: ông Bùi Xuân Đông: +380677443890
                     ông Phùng Đăng Dương: +380973595645
- Khu Sem-samurai: bà Nguyễn Thị Đình: +380975909666
                      Ông Tạ Đình Đại: +380978888818
Thông báo này thay cho giấy mời. 
  

 TM BLL:Trương văn Hùng