Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình ông Vương Khả Bảo và bà Nguyễn Thị Liên báo tin buồn

Thứ hai, 29/05/2017 | 06:44

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cha chúng tôi là ông: Vương Khả Xô - Sinh năm: 1954, Quê quán: Hà Tĩnh - đã tạ thế vào ngày 28.5.2017 (tức ngày 03.05 Âm lịch), Hưởng thọ: 64 tuổi.

An táng vào ngày 29.05 tại Nghĩa Trang Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh.

Thay mặt gia đình xin kính báo!

Thứ nam: Vương Khả Bảo

Dâu thứ: Nguyễn Thị Liên