Báo Tin

Gia đình ông Vương Khả Bảo và bà Nguyễn Thị Liên báo tin buồn

Thứ hai, ngày 29 tháng 05 năm 2017

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cha chúng tôi là ông: Vương Khả Xô - Sinh năm: 1954, Quê quán: Hà Tĩnh - đã tạ thế vào ngày 28.5.2017 (tức ngày 03.05 Âm lịch), Hưởng thọ: 64 tuổi.

An táng vào ngày 29.05 tại Nghĩa Trang Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh.

Thay mặt gia đình xin kính báo!

Thứ nam: Vương Khả Bảo

Dâu thứ: Nguyễn Thị Liên

Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam