Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Ukraine cần trả nợ nước ngoài gần 30 tỷ $ giai đoạn 2018-2022

Thứ năm, 14/09/2017 | 05:15
Theo Interfak Ukraine, giai đoạn 2018-2022 Ukraine có trách nhiệm buộc phải trả nợ nước ngoài 28,7 tỷ $.

"Theo như tài liệu, số tiền phải trả nợ cao nhất là vào năm 2020, với số tiền phải trả hơn 5 tỷ $ và phục vụ nợ 1,884 tỷ$. Năm 2018 chi phía cho việc trả nợ nước ngoài là 2,049 tỷ $, chi cho phục vụ nợ 1,519 tỷ $. Năm 2019 phải trả 4,729 tỷ $ và 1,738 tỷ $. Tương ứng, năm 2021 phải trả 3,925 tỷ $ và 2,417 tỷ $. Năm 2022 phải trả 3,076 tỷ $ và 2,371 tỷ $".

Từ nay tới cuối năm, Ukraine phải trả nợ nước ngoài 1,113 tỷ $ và phục vụ nợ 1,473 tỷ $.

Theo podrovnoti.


STUDIO CƯỚI VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN