Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Saakasvili nêu những câu hỏi không nhượng bộ với chính quyền

Chủ nhật, 17/12/2017 | 01:00
Ngoài ra Saakasvili kêu gọi tiếp tục “Tuần hành vì bãi nhiệm tổng thống”.

Cựu tỉnh trưởng Odessa, thủ lĩnh phong trào “Sức mạnh mới” Saakasvili kêu gọi người dân Ukraine ngày mai tiếp tục xuống đường “Tuần hành vì bãi nhiệm tổng thống” và tuyên bố, trong các cuộc đối thoại với tất cả các chủ thể chính trị những câu hỏi nào không nhượng bộ. Ông tuyên bố: “Chúng ta cần xuống đường tuần hành để giữ chính quyền bước cuối cùng, bây giờ sẽ khiến chính quyền trở thành độc tài và vì thế để cứu đất nước khỏi thảm họa! Khi tôi nói về sự cần thiết của các đối thoại với tất cả các chủ thể chính trị, trong đó có Balkova (phủ tổng thống) - chúng cần phải vì quyền lợi của đất nước. Nếu chúng ta muốn bước chuyển giao hoà bình khỏi giới tài phiệt để về với cuộc sống bình thường - chúng ta cần nói chuyện”.
Saakasvili nhấn mạnh những câu hỏi không khoan nhượng: loại bỏ tài phiệt ra khỏi lãnh đạo đất nước, loại bỏ can thiệp vào công việc của Cục phòng chống tham nhũng, từ chối tất cả các sơ đồ tham nhũng và trừng trị những kẻ có dính dáng vào trong đó, chấm dứt đàn áp chính trị, cách chức Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, thành lập toà án chống tham nhũng, thành lập cơ chế bãi miễn và phá bỏ các rào cản bãi miễn tổng thống.

Theo Unian


STUDIO CƯỚI VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN