Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Quốc hội Ukraine thay cụm từ “Chiến tranh vệ quốc vĩ đại” bằng “Chiến tranh thế giới thứ hai”

Thứ ba, 14/11/2017 | 23:26
Hôm thứ ba, tại phiên họp, Quốc hội Ukraine đã thông qua lần 2 và toàn bộ dự luật, theo đó, cung cấp tình trạng thương tật chiến tranh cho các công dân thường bị thương trong vùng diễn ra chiến dịch chống khủng bố.

Luật được thông qua về tình trạng của các cựu chiến binh chiến tranh và bảo đảm bảo vệ phúc lợi xã hội cho họ, Quốc hội Ukraine đã thay định nghĩa “Chiến tranh vệ quốc vĩ đại” bằng từ “Chiến tranh thế giới thứ hai” - theo Interfak Ukraine.
Trong nội dung của luật, những cụm từ “Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945”, “Chiến tranh Vệ quốc”, “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chiến tranh với Nhật”... được thay bằng “Chiến tranh thế giới thứ hai”.
“Những người tham gia vào Cách mạng Nhân phẩm, có tên trong danh sách bị thương (bị thương nặng, trung bình, nhẹ), được nhận tình trạng là người tham gia bị nạn của Cách mạng Nhân phẩm. Những người này được cấp thẻ ưu đãi và những bảo trợ xã hội khác - cũng như đối với những người tham gia các hoạt động chiến sự” - thông báo của Chủ tịch ủy ban về các cựu chiến binh của các hoạt động chiến sự, những thành viên ATO và những người bị thương tật Aleksandr Tretchiakov.
Cũng theo luật mới được thông qua, các thành viên ATO bị tàn tật do mắc bệnh trong thời gian phục vụ, được nhận tình trạng thương tật chiến tranh. Những công dân thường bị trở thành người tàn tật do hậu quả bị thương bởi chất nổ, đạn dược tại vùng chiến sự do phía Ukraine kiểm soát vùng ATO, cũng được nhận tình trạng thương tật chiến tranh.
Luật có hiệu lực sau khi công bố ba tháng.


Theo vesti.ukr.com