Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Quốc hội Ukraine cắt chức chủ tịch ủy ban chống tham nhũng của Sobolev

Thứ sáu, 08/12/2017 | 01:00
Trong Quốc hội Ukraine nêu nguyên nhân cắt chức vụ của Sobolev.

Quốc hội Ukraine cắt chức chủ tịch ủy ban chống tham nhũng của Sobolev

Quốc hội Ukraine ủng hộ quyết định cắt chức chủ tịch ủy ban quốc hội về các câu hỏi phòng chống tham nhũng: Công việc được đánh giá không đạt yêu cầu. Các đại biểu bỏ phiếu với 256 phiếu thuận.
Tác giả dự luật là Ivan Melnhichuk. Ông nói: “Quốc hội bỏ phiếu thông qua quyết định không tín nhiệm đối với Sobolev. Điều này xảy ra do thời gian gần đây Ủy ban này không cho thấy là cơ quan thực sự chống tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo của Sobolev, ủy ban chỉ cho phép những đại biểu phát biểu có lợi cho Sobolev. Không cho phép trong chương trình nghị sự những câu hỏi không do các thành viên của ủy ban đặt ra”.

Theo segodnia


STUDIO CƯỚI VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN