Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Poroshenko công bố năm 2018 là Năm thực hiện dự án: ”Tôi có quyền”

Thứ ba, 14/11/2017 | 23:28
Người dân Ukraine sẽ được thông tin về những quyền của mình.

Tổng thống Ukraine Porosenko ký sắc lệnh về việc công bố tại Ukraine năm 2018 là Năm thực hiện dự án: “Tôi có quyền”.
Theo như nội dung đăng tải trên trang mạng của người đứng đầu nhà nước Ukraine, sắc lệnh có tác động hình thành văn hoá quyền và nhận thức trong xã hội, tăng mức hiểu biết của công dân về những cơ chế bảo vệ quyền của mình.
Sáng kiến tương ứng của người đứng đầu nhà nước và chính phủ Ukraine về tăng cường bảo vệ quyền, tự do công dân và cải thiện việc cung cấp giúp đỡ miễn phí về quyền, được xem xét tại phiên họp của Hội đồng cải cách quốc gia ngày 10/11/2017.
Giao cho chính phủ khẳng định kế hoạch hoạt động, thực hiện dự án.
Các hoạt động cần bảo đảm thông tin cho các công dân về việc họ được Hiến pháp bảo đảm bằng luật pháp các quyền trong các lĩnh vực tương ứng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, bằng áp dụng “đường dây điện thoại nóng“, tổ chức những buổi gặp mặt với các công dân theo địa chỉ sống, chuẩn bị các thông tin tài liệu.
Tài liệu cũng xác định, các cơ quan chính quyền địa phương cần bảo đảm thực hiện dự án nói trên bằng cách tiến hành các công việc giải thích thông tin. Trong đó các kênh truyền hình địa phương cần thành lập những chương trình định hướng tăng mức văn hoá quyền và nhận thức quyền của các công dân.


Theo lb.ua