Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Nông nghiệp Ukraine bảo đảm 40% nguồn thu ngoại tệ cho đất nước

Thứ ba, 31/10/2017 | 23:45
Ngành nông nghiệp là lĩnh vực số 1 tại Ukraine, bảo đảm 12% tổng thu nhập và 40% nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Theo thông báo tổng kết nửa đầu năm 2017, ngành nông nghiệp Ukraine thực hiện 233 dự án đầu tư với tổng 36,7 tỷ gr, trong đó 76% do nội lực của công ty xí nghiệp trong nước.
Về số lượng các dự án đầu tư tại một số tỉnh như sau:
Poltava và Cherkasi cùng giữ bị trí số 1 với 23 dự án.
Tỉnh Kherson đứng thứ hai với 22 dự án.
Tỉnh Vinhisa với 20 dự án, xếp thứ 3.
Kiev và Kivorograg với 18 dự án, đứng thứ 4.
Theo lời của Thứ trưởng bộ nông nghiệp Ukraine Martinhuk, mức dự án đầu tư nông nghiệp được xác định bởi lượng tài chính đầu tư và di động trong khoảng từ 0,9 triệu gr - 9,6 tỷ gr.
Đứng đầu về đầu tư tài chính là các công ty nông nghiệp tại các tỉnh Vinhisa, Odessa, Sumskoi, Kiev, Cherkasi với tổng cộng chiếm 79% tổng đầu tư trên toàn Ukraine.


Theo lb.ua