Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Nghị viện châu Âu: Balan không tránh khỏi các lệnh trừng phạt

Thứ ba, 14/11/2017 | 23:16
Tranh luận về vấn đề này diễn ra vào ngày 14/11, bỏ phiếu ngày 15/11.

Nếu tiếp theo Chính phủ Balan tiếp tục vi phạm nguyên tắc quyền bình đẳng, thì sẽ không tránh khỏi các lệnh trừng phạt.
Trên đây là tuyên bố của trưởng nhóm đại biểu nghị viện châu Âu theo trường phái tự do.
Nghị viện châu Âu muốn áp dụng trừng phạt Balan dựa theo thỏa thuận về EU khi có những đe dọa vi phạm quyền bình đẳng.
Tranh luận về vấn đề này ngày 14/11, bỏ phiếu ngày 15/11. Nghị quyết thông qua được bắt đầu bằng thủ tục đưa các đề nghị vào Hội đồng châu Âu về công nhận có đe dọa bình đẳng quyền tại Balan. Sau đó Hội đồng châu Âu cần bỏ phiếu cho đề nghị trên với đa số phiếu thuận của 22 quốc gia.


Theo segodnia