Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Lương và lương hưu ở Ukraine

Thứ sáu, 12/01/2018 | 00:00

Kể từ ngày 1 tháng 1, các tiêu chuẩn xã hội mới được dự kiến ​​bởi Luật Ngân sách Nhà nước của Ukraine cho năm 2018, đã có hiệu lực. Mức lương tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tăng 16,3% (tăng 523 grip) và bây giờ là 3723 grip mỗi tháng. Chi phí sinh hoạt bình quân tăng, và từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, đó là 1700 grip.
Trong năm sẽ có thêm một số tiêu chuẩn xã hội gia tăng.

Theo segodnya.ua