Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Lương của giáo viên sẽ tiếp tục được tăng?

Thứ sáu, 12/01/2018 | 00:00
Tiền lương của giáo viên vào năm 2017 đã tăng 50% và năm 2018 sẽ tăng thêm 25%.

Bộ trưởng Giáo dục Khoa học Lilia Grinevich nói rằng vào năm 2018 tiền lương cho giáo viên có kế hoạch tăng thêm 25%.
"Năm tới, chúng tôi lại lên kế hoạch tăng 25% lương cho giáo viên," Bộ trưởng nói.
Bà cũng nhấn mạnh rằng giáo viên ngôn ngữ tiếng Ukraina trong các trường dân tộc thiểu số sẽ được tăng lương cao nhất.

Theo segodnya.ua