Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Kế hoạch của đảng Mặt trận nhân dân trong cuộc bầu cử tổng thống

Chủ nhật, 12/11/2017 | 00:38
Hôm nay, tại Kiev diễn ra đại hội của đảng Mặt trận nhân dân.

Chủ tịch đảng này là cựu Thủ tướng chính phủ Ukraine Yashenhuk tuyên bố về dự định của đảng tham gia vào bầu cử quốc hội và tổng thống năm 2019.
Một trong những điều mới mẻ trong kế hoạch của đảng Mặt trận nhân dân: Thành lập “danh sách công khai“. Họ đề nghị các cử tri bỏ phiếu không phải cho đảng mà cho từng cá nhân cụ thể, đồng thời quy định ngưỡng 4% để vào quốc hội đối với các đảng phái chính trị. Sáng kiến của dự thảo này là của Chủ tịch quốc hội Parubi, các đại biểu Emes và Chernhenko.


Theo segogdnia