Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Đại sứ Liên minh châu Âu ra tuyên bố thất vọng đối với Ukraine

Thứ ba, 14/11/2017 | 23:17

Các nước thành viên “Đối tác phía Đông” trong đó có Ukraine cần phải hiểu rằng, trong triển vọng gần đây không nên trông chờ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.
Trên đây là tuyên bố của đại sứ EU tại Ukraine Mingarelli. Ông nói: “Hiện nay EU không có khả năng đề nghị triển vọng cho một nước đối tác nào, sau một số năm, nhưng bây giờ thì không”. Hơn nữa ông nêu rõ, mặc dù như vậy, thực hiện thỏa thuận về hội nhập vẫn là nhiệm vụ cấp bách của Ukraine.


Theo podrovnoti