Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Học viện lục quân tại Lvov bị giải thể.

Chủ nhật, 18/06/2017 | 22:14
Các thành viên tích cực cho rằng, người ta muốn xoá bỏ Học viện lục quân Lvov. Phần lớn các khoa của Bộ quốc phòng được quyết định chuyển sang các vùng khác. Còn cơ sở của Học viện sẽ thành khoa tâm lý quân sự.

Học viện lục quân tại Lvov bị giải thể.

 

Hai tuần trước, trong cuộc họp Hội đồng thành phố Lvov, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua yêu cầu tổng thống, chính phủ không chuyển đào tạo  quân sự của Học viện quân sự Lvov sang các vùng khác.

4 khoa của học viện chỉ dự định giữ lại 1 khoa. Hơn nữa, khoa được giữ lại chỉ để chuẩn bị cho ngành tâm lý, bình luận chính trị, chỉ huy dàn nhạc, các cán bộ văn hoá. Còn khoa đào tạo chuyên gia bom mìn thì chuyển về Kamanhes - Podolski. Ngành pháo binh sẽ chuyển sang trường trung cấp quân sự Sumskoi. Các sinh viên khoa xe tăng sẽ chuyển về Kharcov.

Mỗi năm tại Học viện quân sự Lvop có 200 học viên quân sự nhập học. Từ khi có ATO, số lượng học viên học tại đây tăng 5 lần. Trong số tốt nghiệp, một số trở thành anh hùng Ukriane .

Âm mưu giải thể Học viện quân sự lục quân Lvov - đã bị coi là hành động phá hoại.

Các phóng viên của chương trình podrovnoti đã gửi câu hỏi cho Bộ quốc phòng, nhưng đã quá hai tuần chờ đợi mà không có trả lời chính thức nào, cũng chả có bình luận gì. Cũng như các đại biểu hội đồng Lvov, thư thỉnh cầu của họ cũng chưa nhận được phản ứng nào từ tổng thống, thủ tướng, hay lãnh đạo Bộ quốc phòng.

Các phóng viên podrovnoti đã nhận được thông tin rằng, một số phương tiện kỹ thuật dùng để đào tạo các chuyên gia bom mìn đã được chuyển về Podolski.

Theo podrovnoti.


STUDIO CƯỚI VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN