Tin Ukraina-Nga

Người dân Ukraine bị nghèo đi và không thể trả hoá đơn tiền dịch vụ nhà ở.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 06 năm 2017
Trên đây là kết quả điều tra xã hội học của nhóm Reiting .

Kết quả điều tra xã hội học được công bố trong tuần này: 2/3 người dân Ukraine (60%) thấy tình trạng vật chất của mình bị xấu đi trong năm. 60% người được hỏi thừa nhận rằng họ trong tình trạng thậm chí không trả nổi nợ tiền dịch vụ nhà ở. Tuyệt đại đa số (97%) cảm nhận thấy việc tăng giá cả các loại.

Theo podrovnoti.

Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam