Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Người dân Ukraine bị nghèo đi và không thể trả hoá đơn tiền dịch vụ nhà ở.

Chủ nhật, 18/06/2017 | 00:06
Trên đây là kết quả điều tra xã hội học của nhóm Reiting .

Người dân Ukraine bị nghèo đi và không thể trả hoá đơn tiền dịch vụ nhà ở.

Kết quả điều tra xã hội học được công bố trong tuần này: 2/3 người dân Ukraine (60%) thấy tình trạng vật chất của mình bị xấu đi trong năm. 60% người được hỏi thừa nhận rằng họ trong tình trạng thậm chí không trả nổi nợ tiền dịch vụ nhà ở. Tuyệt đại đa số (97%) cảm nhận thấy việc tăng giá cả các loại.

Theo podrovnoti.